☑️ ثبت اختراع و مالکیت معنوی

ثبت اختراعات در ایران: طبق ماده 1 قانون ثبت اختراعات، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خـاص را ارایه میکند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می نماید.
موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است، که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکـار جدیـد عبـارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور، معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

مواردی که از حیطه ثبت اختراع خارج است را به اختصار: کشفیات و نظریه ها، روشهای تجاری یا درمان بیماری، آنچه که قبلا پیش بینی شده باشد و آنچه که خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی باشد

 

به دو روش اختراع قابلیت ثبت رادارد:

1-روش تحقیقی
2-روش اعلامی
روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع مدارك اختراع ادعایی خود را به ثبت دیباچه ( این موسسه ) تحویل می نماید که با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود به شرط اینكه اختراع مذكور قبلاً بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد، اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد كرد در این حالت اداره مالكیت صنعتی كه مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را به عهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی باشد بلكه مخترع شخصاً پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید در محاكم قضایی ذیصلاح با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حكم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود.

 

مدارک لازم جهت ثبت اختراع

  • اظهارنامه ثبت اختراع
  • شرح و توصیف اختراع
  • ادعا و خلاصه اختراع
  • نقشه اختراع
  • فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین