ثبت اختراعات در ایران: طبق ماده 1 قانون ثبت اختراعات، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خـاص را ارایه میکند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می نماید.
موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است، که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکـار جدیـد عبـارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور، معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

 ثبت شرکت ها به چه شیوه ای صورت می گیرد

دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است، آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند، وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.

علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید.
طبق ماده 30 قانون علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:
الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.

ثبت تغیرات و تصمیمات شرکت مواردی است که برای ثبت تحولات درون شرکتی تنظیم می گردد. اساساً تغییرات درون شرکت در حالتهای ذیل تنظیم می گردد:
مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی فوق العاده  

شعبه یکی از واحدهای یک شرکت است که می تواند فروشها و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت مادر تعیین می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود

روش و مراحل انحلال شرکت ها  را بررسی می نمائیم :

در شرکتی که تصمیم به انحلال گرفته می شود، ابتدا در مرحله ی اول باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند. حال مدیر تصفیه می تواند از بین شرکا و یا خارج از شرکا انتخاب گردد. شخصی که به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود، وظیفه ی تقسیم دارایی های شرکت و پرداخت بدهی های آن را در مدت زمان ده سال بر عهده دارد ( البته از جانب شرکا ).

منطقه آزاد  حوزه تعریف شده ای است که غالباً در داخل یا مجاورت یک بندرگاه واقع شده  و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز و قانونی  شناخته شده است.  در این محدوده ی جغرافیایی مشخص و تعیین شده ، قوانین گمرکی جاری در گمرکات کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود.

دستور العمل تعيين صلاحيت و رتبه بندي شرکت هاي خدماتي پشتيباني و فني مهندسي

 فصل اول :تعيين صلاحيت

  • کليات و تعاريف

در اجراي تبصره ماده 4 و ماده 6 تصويب نامه شماره 38326/ت27506 مورخ 5/9/81 و با رعايت ماده 3 مصوبه شماره 84515/ت34613 مورخ 15/12/84 هيأت محترم وزيران و تبصره آن ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت شرکتهاي خدماتي پشتيباني و فني مهندسي  ارائه دهنده خدمات به دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي دولتي مطابق اين دستور العمل به اجرا گذاشته مي شود.

 چالشهای مالیاتی پیش روی شرکتها

کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی موظفند پس از تاسیس شرکت  ضمن  مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه  اقدامات لازم را انجام  داده  و مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند. همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر و پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند.

چگونه شرکت تعاونی تأسیس و ثبت نمائیم 

تعاریف و انواع شرکت های تعاونی

شرکت تعاونی، شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف تعیینی در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و یا اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و همت جمعی  آن ها با رعایت قانون و مقررات  مزبور تشکیل می گردد.